Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2020

Convocatoria De Curso De Prevención De Riesgos Público Y Gratuito

Temas

23/03/2016 · Noticias ADM


Código: CV16007.
Prevención de riscos laborais. Nivel básico. Issga.
1. Obxectivos.
Proporcionar a formación que establece o anexo IV do Regulamento dos servizos de
prevención (Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro), que capacita para o desenvolvemento
das funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais.
2. Destinatarios.
Empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas
persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
3. Desenvolvemento.
Modalidade: teleformación.
Duración: 60 h edición.
Ediciones: tres.
Datas: do 26 de abril ao 30 de xuño de 2016.
Proba final presencial: o día 30 de xuño, ás 10.00 horas.
Prazas: 50 por edición.
4. Contido.
1º. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2º. Riscos xerais e a súa prevención.
3º. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
4º. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5º. Primeiros auxilios.
6º. Prevención de riscos laborais desde

Fuente: DOGA 23/03/2016

¡Compártelo!