Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2021

Noticias

Temas

Axudas Conselleria Do Medio Rural E Do Mar

02/04/2013
  1. Noticias

TIPOS DE AXUDAS:

A) Primas por reconversión.

A.1. Parcial: diversificación de actividades: esta medida ten como obxecto o apoio ás actividades dos pescadores fóra do sector pesqueiro, permitíndolles que sigan pescando a tempo parcial, sempre que con isto se contribúa a reducir o seu esforzo pesqueiro. O proxecto de reconversión parcial deberá supor polo menos o 35% da actividade dos solicitantes.
 
A.2. Total: esta medida ten como obxecto o apoio á reconversión profesional dos pescadores en actividades profesionais a tempo completo nun sector distinto ao da pesca marítima.
 


B) Prima pola saída do sector pesqueiro.

Xubilación anticipada: consiste nunha percepción económica dunha cantidade mensual á cal terá dereito o tripulante ata que cumpra a idade legal de xubilación ordinaria, que resulta da aplicación dos coeficientes redutores previstos na normativa reguladora do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
 
C) Prima non renovable.

Esta medida concíbese como unha compensación aos tripulantes de buques que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro. 

D) Prima pola compra do primeiro barco.

Esta medida ten a finalidade de facilitar o acceso á propiedade, parcial ou total, dun barco aos profesionais do sector que nunca tiveron un en propiedade.
 
REQUISITOS XERAIS DOS BENEFICIARIOS:

1. Poderán ser beneficiarios os tripulantes de buques pesqueiros afectados por medidas de reestruturación da frota, que teñan porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, ou tripulantes cuxo domicilio fiscal se atope en Galicia, e que reúnan todos e cada un dos requisitos establecidos máis adiante para cada unha das medidas.
 

Fuente: DOGA

Noticias relacionadas
TU503A –ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO DE GALICIA

TU503A –ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO DE GALICIA

17/01/2023
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES La inversión neta admitida será de hasta 100.000 €.   1.     Actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  2.     Obras destinadas a la mejora de las instalaciones con la finalidad de obtener
IMPACTO AUTÓNOMO 2023

IMPACTO AUTÓNOMO 2023

10/01/2023
BENEFICIARIOSPersonas autónomas dadas de alta en el RETA, mutualistas, Régimen del Mar por cuenta propia, incluidas las personas autónomas societarias y microempresas con hasta 10 trabajadores. Autónomos de temporada (ver requisitos) OBJETOMinimizar el impacto  de la  subida de los costos en
AYUDAS DESTINADAS A PYMES DE TRANSFORMACIÓN DE   PRODUCTOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA

AYUDAS DESTINADAS A PYMES DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA

10/01/2023
TIPOS DE PROYECTO Las ayudas tendrán como finalidad realizar inversiones para pymes del sector transformador de los productos de la pesca y acuicultura en un centro productivo localizado en Galicia que:  a)     Contribuyan a ahorrar energía o reducir el impacto en el medio ambiente, incluyendo el
OBLIGACIONES 4T 2022

OBLIGACIONES 4T 2022

10/01/2023
Les informamos de los próximos vencimientos de impuestos con la pretensión de que, ANTES DEL 12 DE ENERO, nos faciliten las facturas y otros justificantes necesarios para la confección y presentación de sus declaraciones. Les recordamos que la presentación fuera de plazo de una declaración fiscal,

¡Compártelo!