Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2022

Noticias

Temas

Axudas Conselleria Do Medio Rural E Do Mar

02/04/2013
  1. Noticias

TIPOS DE AXUDAS:

A) Primas por reconversión.

A.1. Parcial: diversificación de actividades: esta medida ten como obxecto o apoio ás actividades dos pescadores fóra do sector pesqueiro, permitíndolles que sigan pescando a tempo parcial, sempre que con isto se contribúa a reducir o seu esforzo pesqueiro. O proxecto de reconversión parcial deberá supor polo menos o 35% da actividade dos solicitantes.
 
A.2. Total: esta medida ten como obxecto o apoio á reconversión profesional dos pescadores en actividades profesionais a tempo completo nun sector distinto ao da pesca marítima.
 


B) Prima pola saída do sector pesqueiro.

Xubilación anticipada: consiste nunha percepción económica dunha cantidade mensual á cal terá dereito o tripulante ata que cumpra a idade legal de xubilación ordinaria, que resulta da aplicación dos coeficientes redutores previstos na normativa reguladora do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
 
C) Prima non renovable.

Esta medida concíbese como unha compensación aos tripulantes de buques que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro. 

D) Prima pola compra do primeiro barco.

Esta medida ten a finalidade de facilitar o acceso á propiedade, parcial ou total, dun barco aos profesionais do sector que nunca tiveron un en propiedade.
 
REQUISITOS XERAIS DOS BENEFICIARIOS:

1. Poderán ser beneficiarios os tripulantes de buques pesqueiros afectados por medidas de reestruturación da frota, que teñan porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, ou tripulantes cuxo domicilio fiscal se atope en Galicia, e que reúnan todos e cada un dos requisitos establecidos máis adiante para cada unha das medidas.
 

Fuente: DOGA

Noticias relacionadas
EMPRENDEMENTO 2024

EMPRENDEMENTO 2024

13/02/2024
PROYECTOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES Serán subvencionables las INVERSIONES que correspondan de forma indudable al proyecto empresarial constituido o dado de alta, según la naturaleza jurídica de la entidad de que se trate, y que haya iniciado su actividad económica desde el 1 de enero de
SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL

SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL

13/02/2024
TIPOS DE APOYO Actuaciones realizadas entre el 01/12/2023-30/09/2024 en: 1. LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN COMERCIAL: Se establecen dos programas de e-commerce en función del grado de digitalización del comercio, que son incompatibles y excluyentes entre sí. 1.1.    PROGRAMA E-COMMERCE I. Comerciantes
TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO

TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO

31/01/2024
TIPOS DE APOYO Subvención para la mejora de la competitividad de la actividad empresarial o profesional de los empresarios autónomos: Mejora de la competitividad a través de las siguientes inversiones: ·          Compra de maquinaria ·          Compra y/o instalación para la mejora de la
TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO

TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO

31/01/2024
TIPOS DE APOYO Ayuda económica a aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas o por cuenta propia (AUTONOMOS INDIVIDUALES/CB/S.C), para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su

¡Compártelo!