Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2021

Noticias

Temas

Axudas Conselleria Do Medio Rural E Do Mar

02/04/2013
  1. Noticias

TIPOS DE AXUDAS:

A) Primas por reconversión.

A.1. Parcial: diversificación de actividades: esta medida ten como obxecto o apoio ás actividades dos pescadores fóra do sector pesqueiro, permitíndolles que sigan pescando a tempo parcial, sempre que con isto se contribúa a reducir o seu esforzo pesqueiro. O proxecto de reconversión parcial deberá supor polo menos o 35% da actividade dos solicitantes.
 
A.2. Total: esta medida ten como obxecto o apoio á reconversión profesional dos pescadores en actividades profesionais a tempo completo nun sector distinto ao da pesca marítima.
 


B) Prima pola saída do sector pesqueiro.

Xubilación anticipada: consiste nunha percepción económica dunha cantidade mensual á cal terá dereito o tripulante ata que cumpra a idade legal de xubilación ordinaria, que resulta da aplicación dos coeficientes redutores previstos na normativa reguladora do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
 
C) Prima non renovable.

Esta medida concíbese como unha compensación aos tripulantes de buques que paralizasen a súa actividade definitivamente como consecuencia dun plan de axuste do esforzo pesqueiro. 

D) Prima pola compra do primeiro barco.

Esta medida ten a finalidade de facilitar o acceso á propiedade, parcial ou total, dun barco aos profesionais do sector que nunca tiveron un en propiedade.
 
REQUISITOS XERAIS DOS BENEFICIARIOS:

1. Poderán ser beneficiarios os tripulantes de buques pesqueiros afectados por medidas de reestruturación da frota, que teñan porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, ou tripulantes cuxo domicilio fiscal se atope en Galicia, e que reúnan todos e cada un dos requisitos establecidos máis adiante para cada unha das medidas.
 

Fuente: DOGA

Noticias relacionadas
Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

20/05/2022
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Actuaciones dirigidas a los procesos de certificación de normas UNE que conduzcan a la obtención o al seguimiento y renovación de la marca Q de Calidad Turística del ICTE correspondientes al año 2022.   GASTOS SUBVENCIONABLES    1.Costes de auditoría
DISEÑAPYME

DISEÑAPYME

25/04/2022
TIPOS DE PROYECTO Ayudas destinadas a la financiación de actividades de diseño para que las pymes implanten un método para la gestión estratégica del diseño de productos, servicios y marcas e identidades corporativas como una parte más de la gestión empresarial.    Inversión será 10.000 € a
AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

25/04/2022
BENEFICIARIOS Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña.  Sectores (ver epígrafes Anexo 4 da orde): ·         SERVIZOS AGRÍCOLAS, GANDEIROS, FORESTAIS E PESQUEIROS ·         TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR
PROGRAMA TALENTO 30

PROGRAMA TALENTO 30

25/04/2022
TIPOS DE APOYO Ayudas para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años (en el momento de la contratación) y mayores de 16 años para promover la práctica profesional y la formación en competencias blandas para personas jóvenes (programa Talento 30):      LÍNEA 1: PROGRAMA TALENTO

¡Compártelo!